تخصص ها

 

زمینه هایی که در آن ها می توانیم به کسب و کارها کمک کنیم

 • طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای کمپین‌های ۳۶۰ درجه
 • طراحی هویت و هویت بصری برند
 • طراحی استراتژی‌های جایگاه‌سازی
 • طراحی بسته‌بندی و نظارت بر اجرا و چاپ
 • تولید تیزر و برنامه‌ریزی پخش
 • طراحی تبلیغات چریکی و گوریلا مارکتینگ
 • طراحی استراتژی محتوایی و تولید محتوای هدفمند
 • طراحی کمپین‌های جامع دیجیتال
 • طراحی و اجرای کمپین‌های PR
 • تحقیقات بازار و مخاطب‌شناسی
 • برنامه‌ریزی و موقعیت‌یابی اکران تبلیغات بر مبنای ریچ و فرکانس و مخاطب‌شناسی
 • پایش رسانه
 • طراحی کمپین‌های تبلیغاتی

استراتژی، هویت بصری، کمپین تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ

درک فضای شما 

ما باید برای شما توضیح دهم که چگونه این ایده اشتباه در محرومیت از لذت و ستایش درد به وجود آمده است و من یک حساب کامل از سیستم خواهم داد و آموزه های واقعی کاشف بزرگ حقیقت ، استاد سازنده انسان را شرح می دهم، خوشبختی هیچ کس خود را نپذیرفته ، نمی پسندد،یا از لذت اجتناب می کند ، زیرا این لذت بخش است ، اما به دلیل این که کسانی که نمی دانند چگونه لذت را دنبال کنند عقلانی هستند با عواقب بسیار دردناکی روبرو می شوند.

ژنتیک برند

ما باید برای شما توضیح دهم که چگونه این ایده اشتباه در محرومیت از لذت و ستایش درد به وجود آمده است و من یک حساب کامل از سیستم خواهم داد و آموزه های واقعی کاشف بزرگ حقیقت ، استاد سازنده انسان را شرح می دهم، خوشبختی هیچ کس خود را نپذیرفته ، نمی پسندد،یا از لذت اجتناب می کند ، زیرا این لذت بخش است ، اما به دلیل این که کسانی که نمی دانند چگونه لذت را دنبال کنند عقلانی هستند با عواقب بسیار دردناکی روبرو می شوند، و دیگر کسی نیست که دوست داشته باشد یا دنبال کند و یا بخواهد درد خود را بدست آورد . زیرا این درد است، اما به دلیل این که گاهی اوقات شرایطی رخ می دهد که زحمت و درد می تواند لذت

داستان برند شما

ما باید برای شما توضیح دهم که چگونه این ایده اشتباه در محرومیت از لذت و ستایش درد به وجود آمده است و من یک حساب کامل از سیستم خواهم داد و آموزه های واقعی کاشف بزرگ حقیقت ، استاد سازنده انسان را شرح می دهم، خوشبختی هیچ کس خود را نپذیرفته ، نمی پسندد،یا از لذت اجتناب می کند ، زیرا این لذت بخش است ، اما به دلیل این که کسانی که نمی دانند چگونه لذت را دنبال کنند عقلانی هستند با عواقب بسیار دردناکی روبرو می شوند

سرویس ها

تحقیقات بازار

پرسونای مخاطب

مصاحبه مشتریان

استراتژی محتوا

مخاطبان برند

انتخاب نام برند

جایگاه برند

تگ لاین

معماری برند

ارزش ها و فرصت ها