بانک شهر

بانک شهر یکی از بانک‌های خصوصی در ایران است که در ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ افتتاح گردید و در گذشته به نام های تعاونی هنروران شهر و تعاونی اعتباری شهر فعالیت کرده است.این بانک توسط شهرداری تهران تأسیس شد و سهام آن بیشتر متعلق به شهرداریهای شهرها، کلان‌شهرها، کارکنان شهرداری و بخشی از مردم است.

نوع پروژه

موشن گرافی محرم

سال انجام

1396