تستا

تستا یک نمایشگاه است و این نمایشگاه‌ها در دنیا با عنوان نمایشگاه‌های معکوس شناخته می‌شوند در این نمایشگاه‌ها تلاش می‌شود برخلاف نمایشگاه‌های مرسوم که به عرضه محصولات اختصاص دارند، بر تقاضا و نیاز تمرکز گردد. به‌نحوی‌ که سازمان‌ها و شرکت‌هایی که متقاضی تجهیزات، قطعات، مواد و سیستم‌ها هستند، با حضور در این نمایشگاه‌ها، نیازمندی‌های خود را شرح می‌دهند.

نوع پروژه

برگزاری اولین نمایشگاه تقاضا در ایران

سال انجام

1397