خیلی سبز

خیلی سبز یک ناشر متمایز و متفاوت است و دوست دارد با همه‌ی کارهایش مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد.

نوع پروژه

طراحی جلد کتاب

سال انجام

1397