صحت

برند صحت بعنوان يکي از فعالان صنعت شوينده، بهداشتي و آرايشي کشور در مسير اشاعه ي فرهنگ بهداشت و سلامت جامعه، ضمن ارائه ي سبد نسبتاً کاملي از محصولات شوينده و بهداشتي، برای خود محورهاي کلي در قبال جامعه، تعريف نموده و بالطبع مسئوليت هايي را عهده دار شده است.

نوع پروژه

تیزر تلویزیونی

سال انجام

1384-1385-1386