هواپیمایی ماهان

هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی خصوصی ایرانی است و آشیانه اصلی این شرکت در شهر کرمان قرار دارد.شرکت هواپیمایی ماهان، به مرکزیت شهر تهران، از لحاظ ناوگان هوایی و مسافر حمل شده به عنوان بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران به‌شمار می‌آید.

نوع پروژه

مشاور روابط عمومی/تیزر تلوزیونی/ کاتالوگ پرواز/

سال انجام

1384 تا 1387