پامیر ایر ویز

پامیر ، نخستین بار در ماه مه سال ۱۹۹۵ میلادی در کابل تأسیس شد و پامیر نخستین شرکت هواپیمایی خصوصی بود که در افغانستان مجوز فعالیت دریافت کرد.

نوع پروژه

مشاور/هویت/ تیزر تلویزیونی

سال انجام

1388