گروه صنعتی داکتیل

شركت توليدي و صنعتي ريخته هاي نسوز مهر در سال 1375 تأسيس و در سال 1377 به بهره برداري رسيد. اين شـركت در زمينـي بـه

مساحت 9075 مترمربع واقع درشهر صنعتي اشتهارد احداث شده و در زمينه توليد قطعات صنعتي از فولادهاي آلياژي فعاليت دارد.

نوع پروژه

فیلم صنعتی/ عکاسی صنعتی

سال انجام

1398