ژنتیک برند

ما باید برای شما توضیح دهم که چگونه این ایده اشتباه در محرومیت از لذت و ستایش درد به وجود آمده است و من یک حساب کامل از سیستم خواهم داد و آموزه های واقعی کاشف بزرگ حقیقت ، استاد سازنده انسان را شرح می دهم، خوشبختی هیچ کس خود را نپذیرفته ، نمی پسندد،یا از لذت اجتناب می کند ، زیرا این لذت بخش است ، اما به دلیل این که کسانی که نمی دانند چگونه لذت را دنبال کنند عقلانی هستند با عواقب بسیار دردناکی روبرو می شوند، و دیگر کسی نیست که دوست داشته باشد یا دنبال کند و یا بخواهد درد خود را بدست آورد . زیرا این درد است، اما به دلیل این که گاهی اوقات شرایطی رخ می دهد که زحمت و درد می تواند لذت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.